Confecționer cablaje auto - învățământ dual
Termen de studii 1 an
Competențe specifice:
 1. Pregătirea materialului pentru sudare (trasarea, îndreptarea, tăierea, burghierea și pilirea materialului);
 2. Citirea, descifrarea și respectarea desenelor tehnice;
 3. Sudarea maselor plastice;
 4. Lipirea aliajelor tari și moi;
 5. Utilajul și metodele de lucru la sudarea prin rezistență electrică;
 6. Tăierea cu gaze și plazmă;
 7. Sudarea cu flacăra de gaze;
 8. Sudarea cu electrod învelit a diferitor metale și în diferite poziții;
 9. Efectuarea sudării cu sârmă electrod în mediu de gaze protector (MIG;MAG);
 10. Efectuarea sudării cu electrod nefuzibil (WIG;TIG);
Pe parcursul a trei ani de zile elevii studiază următoarele module:
 1. Pregătirea materialelor;
 2. Sudarea cu flacără de gaze;
 3. Sudarea cu electrod învelit;
 4. Sudarea cu sârmă – electrod în mediu de gaze protectoare – MAG-MIG;
 5. Tăierea cu arc electric şi plasmă;
 6. Lipirea cu aliaje moi şi aliaje tari;
 7. Sudarea materialelor plastice;
 8. Sudarea prin rezistenţă electrică;
 9. Sudarea cu electrod nefuzibil în mediul de gaze protectoare inerte – WIG;
 10. Tăierea cu gaze;