ÎNVĂȚĂMÎNTUL DUAL

Școala Profesională Căușeni oferă două meserii (cusătoreasă, confecționer cablaje auto) cu sistem de învățămînt dual

Învățământul dual este o formă alternativă în cadrul sistemului de învățământ profesional tehnic și se organizează prin acordarea instruirii teoretice și a celei practice în cadrul instituției de învățământ profesional tehnic și al agentului economic, cu utilizarea mijloacelor acestuia, în vederea obținerii de cunoștințe, deprinderi și competențe.
Învățământul dual are următoarele caracteristici specifice:
* Este organizat la inițiativa agenților economici interesați, în calitate de potenţiali angajatori;
* Asigură instruirea practică, sub răspunderea agentului economic, în condiții reale de muncă, cu achitarea lunară a salariului de ucenicie;
* Asigură participarea agentului economic la procesul de evaluare și certificare a competențelor ucenicului.