Electrician-montator rețele de iluminat
Termen de studii 3 ani
Competențe specifice: