Electrogazosudor-montator – Tăietor cu gaze
Termen de studii 3 ani
Competențe specifice:
  1. Pregătirea materialului pentru sudare (trasarea, îndreptarea, tăierea, burghierea și pilirea materialului);
  2. Citirea, descifrarea și respectarea desenelor tehnice;
  3. Sudarea maselor plastice;
  4. Lipirea aliajelor tari și moi;
  5. Utilajul și metodele de lucru la sudarea prin rezistență electrică;
  6. Tăierea cu gaze și plazmă;
  7. Sudarea cu flacăra de gaze;
  8. Sudarea cu electrod învelit a diferitor metale și în diferite poziții;
  9. Efectuarea sudării cu sârmă electrod în mediu de gaze protector (MIG;MAG);
  10. Efectuarea sudării cu electrod nefuzibil (WIG;TIG);
Pe parcursul a trei ani de zile elevii studiază următoarele module:
  1. Pregătirea materialelor;
  2. Sudarea cu flacără de gaze;
  3. Sudarea cu electrod învelit;
  4. Sudarea cu sârmă – electrod în mediu de gaze protectoare – MAG-MIG;
  5. Tăierea cu arc electric şi plasmă;
  6. Lipirea cu aliaje moi şi aliaje tari;
  7. Sudarea materialelor plastice;
  8. Sudarea prin rezistenţă electrică;
  9. Sudarea cu electrod nefuzibil în mediul de gaze protectoare inerte – WIG;
  10. Tăierea cu gaze;