MISIUNEA INSTITUȚIEI:

de a pregăti muncitori calificați și competitivi pe piața muncii, de a forma personalități deschise,
capabile să se adapteze la schimbări rapide din societate și să dobîndeacă noi valori.

Ziua ușilor deschise, 22 Mai 2024


ECHIPA MANAGERIALĂ

adgunct

Ciobanu Liliana

Director adjunct pentru instruire şi educaţie

director

DIRECTOR

adgunct

Timofeev Olga

Director adjunct pentru instruire practică şi producere

#

Borzin Ludmila

Șef de secție pentru asigurarea calității

Amariei Sergiu

Șef de secție practică

director

Cioban Ana

Președintele comitetului organizației sindicale

director

Eremeev Liubovi

Contabil-șef

director

Rusu Ion

Director adjunct în probleme de gospodărie