Electrician în construcție /Electrician-Montator rețele de iluminat
Termen de studii 3 ani


Competențe specifice:

Competenţele profesionale specifice reprezintă un sistem de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini, care prin valorificarea unor resurse, contribuie la realizarea unor sarcini individuale sau în grup stabilite de contextul activităţii profesionale.



Conform Standardului Ocupaţional şi Calificării profesionale, Electricianul în construcţii, va deţine următoarele competenţe specifice:


 1. Aplică normele de securitate şi sănătate în muncă;
 2. Organizează procesul şi locul de muncă;
 3. Studiază documentaţia de proiect (schemele de execuţie);
 4. Pregăteşte patul inferior pentru montarea cablului;
 5. Desfăşoară cablul de pe tambur conform normelor de securitate;
 6. Montează cablul în tranşee;
 7. Execută patul superior pentru cabluri;
 8. Montează pilonii;
 9. Pozează conductorii pe piloni;
 10. Montează prizele de pământ repetate;
 11. Montează limitatoarele de supratensiune (descărcătoarele);
 12. Completează utilajul cu echipamentul corespunzător;
 13. Montează utilajul PT, CC, CE, TD, AAR;
 14. Execută priza de pământ
 15. Instalează bara principală de legare la pământ;
 16. Montează traseele de cablu;
 17. Pozează cablurile de alimentare şi conductoarele;
 18. Instalează dozele de distribuţie, de aparat (priză/ întrerupător);
 19. Execută conexiunile în dozele de distribuţie, tabloul de distribuţie, tabloul de evidenţă, cutiile de cabluri;
 20. Întocmeşte schemele primare de execuţie;
 21. Instalează echipamentul electric;
 22. Conectează receptorii tehnologici (ventilare, lift etc.);
 23. Asigură calitatea lucrărilor executate;
Conform Standardului Ocupaţional şi Calificării profesionale, Electricianul - montator reţele de iluminat, va deţine următoarele competenţe specifice:

 1. Executarea lucrărilor de lăcătuşerie;
 2. Montarea liniilor electrice aeriene;
 3. Montarea liniilor electrice subterane;
 4. Montarea postului de transformare, a CC şi CE;
 5. Montarea reţelelor electrice;
 6. Montarea aparatelor electrice;
 7. Conectarea receptorilor tehnologici;
 8. Montarea reţelelor de iluminat provizorii;
 9. Montarea aparatelor de iluminat în reţele electrice.